Έγκριση της 1/2019 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την συμπληρωματική κατανομή των ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων