Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 101/2019 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 2019

Πέμπτη, 16 Μάιος 2019
image_print