Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 101/2016 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,94648 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print