Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 106/2021 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021
image_print