Έγκριση της 11/2018 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΤΚ Μοναστηρίου , περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου – γήπεδο ποδοσφαίρου , που βρίσκεται στη ΤΚ Μοναστηρίου στον Α.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ