Έγκριση της 12/2020 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισ-μού αυτού οικ. έτους 2020

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020
image_print