Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 120/2019 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε. σχετικά με την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Δράμας οικ. έτους 2019

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2019
image_print