Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 121/2018 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την « Έγκριση Έκθεσης απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κρατικού Παιδικού Σταθμού Χωριστής, νυν Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού Χωριστής, σύμφωνα με το αριθμ. 65145/16-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών»

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print