Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 122/2018 απόφασης της Ο.Ε., σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print