Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση της 126/2015 απόφασης του ΠΟΦΤΜΜΔ, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016
image_print