Έγκριση της 128/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και 1ης συμπληρωματικής πρότασης επί αυτής

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
image_print