Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της 14/2021 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Α΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021
image_print