Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 14/2017 απόφασης – εισήγησης του Συμβουλίου της ΤΚ Κ. Αγρού, για τη διάθεση προς χρήση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Κ. Αγρού

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
image_print