Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 151/2019 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2019

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print