Έγκριση της 151/2019 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2019