Έγκριση της 18/2019 απόφασης -γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου