Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 181/2021 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021
image_print