Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 21/2020 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης 2021-2022

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
image_print