Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 22/2020 απόφασης -γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την εγκατάσταση σταθμού ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας (ατμοσφαιρική ρύπανση)

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
image_print