Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 23/2018 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2018 (ΣΑΤΑ)

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print