Έγκριση της 23/2018 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2018 (ΣΑΤΑ)