Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 237/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018
image_print