Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 24/2018 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την κοπή δέντρου στη ΔΚ Δράμας

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print