Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 24/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2017 και 2018 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
image_print