Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 295/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 2018

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print