Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 31/2018 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print