Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 320/2018 απόφασης της ΟΕ, σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2018

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018
image_print