Έγκριση της 320/2018 απόφασης της ΟΕ, σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2018