Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 321/2018 α0,πόφασης της ΟΕ, σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου 2018

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print