Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 344/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018
image_print