Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 352/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου 2020

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020
image_print