Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της 36/2021 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
image_print