Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της 41/2019 ΑΔΣ του ΠΟΦΤΜΜΔ, σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2019»

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
image_print