1

Έγκριση της 41/2016 γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 47,03506 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΡΑΧΗ», της περιοχής της ΔΚ Ξηροποτάμου, στην εταιρεία « Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»