Έγκριση της 43/2019 γνωμοδότησης – απόφασης της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου