Έγκριση της 43/2020 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την επιλογή, διορισμό και καθορισμό αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικού έτους 2019 της Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
image_print