Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 44/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την Β΄ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print