1

Έγκριση της 45/2016 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την εξέταση αίτησης για την τοποθέτηση πινακίδας Ρ – 72