Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 54/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2017

Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018
image_print