Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 54/2019 απόφασης – πρότασης του ΔΣ της ΔΕΚΟΠΤΑ, σχετικά με την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Επιχείρησης

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2019
image_print