Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 54/2019 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
image_print