Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση της 54/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την τροποποίηση της 301/2014 Κανονιστικής ΑΔΣ, σχετικής με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016
image_print