Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 59/2021 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Δ΄τριμήνου 2020

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print