1

Έγκριση της 6/2017 απόφασης – εισήγησης του Συμβουλίου της ΤΚ Μοναστηρακίου, για τη διάθεση προς χρήση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Μοναστηρακίου