Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 72/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την ψήφιση της Γ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print