Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 79/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2017 – 31/12/2017

Δευτέρα, 29 Οκτώβριος 2018
image_print