Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της 84/2020 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/ 2019 – 31/12/2019»

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020
image_print