1

Έγκριση της 97/2020 ΑΟΕ σχετικά με την Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020