Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΄΄Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων΄΄ ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.500,00 € (με τον Φ.Π.Α.).

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print