Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 ΄΄Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας FARID΄΄ Ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print